ONE-STEP UP - Budování dovedností a kompetencí marginalizovaných dospělých

Vítá vás projekt ONE-STEP UP. Projekt ONE-STEP UP se snaží podpořit evropské dospělé studenty s nízkou kvalifikací, aby se znovu zapojili do vzdělávání a odborné přípravy, a to pomocí mikrovzdělávacích metod, které zpřístupňují a zpružňují vzdělávání dospělých a podporují jejich účast.

Project Number

2022-1-LT01-KA220-ADU-000085898

O projektu

Na dnešním neustále se měnícím trhu práce, kde i tradiční profese vyžadují nové dovednosti, je příznivý přístup ke vzdělávání a odborné přípravě zásadní. Značný počet dospělých je ohrožen sociálním vyloučením z důvodu nedostatečné účasti na celoživotním vzdělávání. Tato skupina je často vzdálená od vzdělávacích příležitostí a je méně pravděpodobné, že využije dostupné kurzy a podporu. Projekt ONE-STEP UP uznává, že opětovné zapojení této skupiny společnosti do celoživotního vzdělávání je zásadní pro dosažení většího sociálního začlenění.

Projekt ONE-STEP UP navrhuje sadu nástrojů pro pedagogy, která obsahuje 24 mikroučebních zdrojů, školení pro profesní rozvoj pedagogů dospělých, platformu MOOC a zprávu s doporučeními pro politiku a praxi. Cílem těchto zdrojů je podpořit vzdělavatele dospělých a dospělé s nízkou kvalifikací při budování jejich kompetencí na podporu společenské reintegrace.

V průběhu projektu ONE-STEP UP pracují projektoví partneři z Litvy, Chorvatska, České republiky, Kypru, Francie, Irska, Polska a Portugalska se vzdělavateli dospělých v první linii a s dospělými s nízkou kvalifikací, aby jim poskytli potřebné znalosti a dovednosti pro zapojení do trhu práce a zlepšení jejich ekonomického a sociálního blahobytu.

Partneři

Dante

Chorvatsko

REINTEGRA

Česká republika

Výukové materiály

Sada nástrojů s mikrovzdělávacími zdroji pro pedagogy

Sada mikrovzdělávacích zdrojů pro rozvoj klíčových kompetencí dospělých s nízkou kvalifikací. Tyto digitální zdroje podporují získávání dovedností prostřednictvím rámce EU pro klíčové kompetence pro celoživotní učení. Tento inovativní přístup k učení funguje tak, že zapojuje NEET do budování jejich sebedůvěry a klíčových kompetencí prostřednictvím mediálně bohatých výukových materiálů.

Příručka pro vzdělavatele dospělých

Příručka pro vzdělavatele dospělých podporuje vzdělavatele dospělých při plánování a pořádání vzdělávacích festivalů, s využitím vytvořených mikrozdrojů pro vzdělávání dospělých s nízkou kvalifikací.

Školení pro profesní rozvoj vzdělavatelů dospělých

Školící program na míru pro vzdělávací pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých se zvláštním důrazem na netradiční přístupy založené na výzkumu a zakotveném učení, který využívá všudypřítomnost online vzdělávacích prostředí pro dospělé na okraji společnosti.

ONE-STEP UP MOOC

Online prostor pro přístup ke všem výukovým materiálům ONE-STEP UP, které jsou prezentovány jako otevřené vzdělávací zdroje (OER).

Contact Us

Chcete-li se zapojit a podpořit náš projekt, podívejte se níže nebo naskenujte QR kód pro zobrazení naší Facebook stránky.

SCAN ME

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project number –  2022-1-LT01-KA220-ADU-000085898

 

cs_CZCzech
Přejít nahoru