ONE-STEP-UP - Jačanje vještina i kompetencija marginaliziranih odraslih osoba

Dobro došli u projekt ONE-STEP-UP. Cilj je projekta ONE-STEP-UP pružanje podrške niskokvalificiranim odraslim osobama u EU kako bi potaknuli njihovo ponovno uključivanje u sustav obrazovanja i osposobljavanja korištenjem pristupa mikroučenja kako bi učinili obrazovanje odraslih dostupnijim i fleksibilnijim i potaknuli njihovo sudjelovanje.

Broj projekta

2022-1-LT01-KA220-ADU-000085898

O projektu

Na današnjem tržištu rada koje se stalno mijenja, gdje čak i tradicionalna zanimanja zahtijevaju nove vještine, imati povoljan stav prema obrazovanju i obuci je ključno. Značajan broj odraslih u opasnosti je od socijalne isključenosti zbog nesudjelovanja u cjeloživotnom učenju. Ova skupina često je udaljena od mogućnosti obrazovanja i manje je vjerojatno da će koristiti dostupne tečajeve i podršku. Projekt ONE-STEP UP prepoznaje da je reintegracija ove skupine društva u cjeloživotno učenje ključna za postizanje veće društvene uključenosti.

Projekt ONE-STEP UP predlaže Educator’s Toolbox koji se sastoji od 24 resursa za mikro učenje, obuku za profesionalni razvoj za edukatore odraslih, MOOC platformu i Izvješće o preporukama politike i prakse. Ovi resursi imaju za cilj podržati edukatore odraslih i niskokvalificirane odrasle osobe da izgrade svoje kompetencije za podršku reintegraciji u društvo.

Tijekom trajanja projekta ONE-STEP UP, projektni partneri iz Litve, Hrvatske, Češke, Cipra, Francuske, Irske, Poljske i Portugala rade s prvim edukatorima odraslih i niskokvalificiranim odraslim osobama kako bi im pružili potrebna znanja i vještine za sudjelovanje na tržištu rada i poboljšanje svoje ekonomske i socijalne dobrobiti. Također može doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, povećanju društvene mobilnosti i poboljšanju kvalitete njihova života. Ulaganjem u obrazovanje i osposobljavanje niskokvalificiranih odraslih, društva mogu imati koristi od kvalificiranije radne snage, povećane produktivnosti i većeg gospodarskog rasta. Osim toga, može pomoći u rješavanju nejednakosti i promicanju društvene kohezije.

Partneri

Dante

Croatia

REINTEGRA

Czech Republic

Materijali za učenje

Paket s resursima za mikroučenje za nastavnike

Paket resursa za mikroučenje za razvijanje kompetencija niskokvalificiranih odraslih osoba. Ti digitalni resursi pružat će podršku u stjecanju vještina na temelju europskog okvira Ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Ovaj inovativni pristup učenju nastoji uključiti NEET skupinu u obrazovanje, ojačati njihovo samopouzdanje i ključne kompetencije uz pomoć multimedijalnih obrazovnih materijala.

Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih

Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih pruža podršku nastavnicima odraslih u planiranju i provedbi Festivala učenja za odrasle osobe, uz pomoć korištenja razvijenih resursa za mikroučenje u radu s niskokvalificiranim odraslim osobama.

Profesionalno stručno usavršavanje za nastavnike u obrazovanju odraslih:

Program stručnog usavršavanja prilagođen potrebama nastavnika u obrazovanju odraslih s posebnim naglaskom na netradicionalan pristup koji se temelji na istraživanju, iskorištavajući prednost sveprisutnosti online okruženja za učenje s marginaliziranim odraslim osobama.

ONE-STEP UP MOOC

Online prostor koji omogućuje pristup svim obrazovnim materijalima u sklopu projekta ONE-STEP-UP, predstavljeni kao Otvoreni obrazovani resursi (OERs)

Kontaktirajte nas

Kako biste se uključili u naš projekt i podržali nas, slobodno nas pronađite i zapratite na Facebooku na:

SCAN ME

Financirano od strane Europske unije. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, samo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Project number –  2022-1-LT01-KA220-ADU-000085898

 

hrCroatian
Scroll to Top