ONE-STEP UP: Building Skills and Competences of Marginalised Adults

Welcome to the ONE-STEP UP project. What is the ONE-STEP UP project? The ONE-STEP UP project is an innovative project that aims to support Europe’s low-skilled adult learners to re-engage in education and training, by using micro-learning approaches to make adult education accessible and flexible, to encourage their participation

Project Number

2022-1-LT01-KA220-ADU-000085898

About

Na današnjem tržištu rada koje se stalno mijenja, gdje čak i tradicionalna zanimanja zahtijevaju nove vještine, imati povoljan stav prema obrazovanju i obuci je ključno. Značajan broj odraslih u opasnosti je od socijalne isključenosti zbog nesudjelovanja u cjeloživotnom učenju. Ova skupina često je udaljena od mogućnosti obrazovanja i manje je vjerojatno da će koristiti dostupne tečajeve i podršku. Projekt ONE-STEP UP prepoznaje da je reintegracija ove skupine društva u cjeloživotno učenje ključna za postizanje veće društvene uključenosti.

Projekt ONE-STEP UP predlaže Educator’s Toolbox koji se sastoji od 24 resursa za mikro učenje, obuku za profesionalni razvoj za edukatore odraslih, MOOC platformu i Izvješće o preporukama politike i prakse. Ovi resursi imaju za cilj podržati edukatore odraslih i niskokvalificirane odrasle osobe da izgrade svoje kompetencije za podršku reintegraciji u društvo.

Tijekom trajanja projekta ONE-STEP UP, projektni partneri iz Litve, Hrvatske, Češke, Cipra, Francuske, Irske, Poljske i Portugala rade s prvim edukatorima odraslih i niskokvalificiranim odraslim osobama kako bi im pružili potrebna znanja i vještine za sudjelovanje na tržištu rada i poboljšanje svoje ekonomske i socijalne dobrobiti. Također može doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, povećanju društvene mobilnosti i poboljšanju kvalitete njihova života. Ulaganjem u obrazovanje i osposobljavanje niskokvalificiranih odraslih, društva mogu imati koristi od kvalificiranije radne snage, povećane produktivnosti i većeg gospodarskog rasta. Osim toga, može pomoći u rješavanju nejednakosti i promicanju društvene kohezije.

Our Partners

Dante

Croatia

REINTEGRA

Czech Republic

Learning Materials

Educators’ Toolbox of Micro-Learning Resources

A suite of micro-learning resources to develop the key competences of low-skilled adults. These digital resources support skill acquisition through the EU’s Key Competence for Lifelong Learning framework. This innovative learning approach works to engage NEETs to build their confidence and key competences through the media-rich learning materials.

Adult Educators’ Handbook

The Adult Educators’ Handbook supports adult educators to plan and host Adult Learning Festivals, using the developed micro-learning resources with low-skilled adults.

Professional Development Training for Front-line Adult Educators:

A bespoke In-Service Training Programme tailored to adult educators with a specific emphasis on non-traditional inquiry-based and embedded-learning approaches, capitalising on the ubiquity of online learning environments with marginalised adults.

ONE-STEP UP MOOC

An online space to provide access to all ONE-STEP UP learning materials, presented as Open Educational Resources (OERs).

Contact Us

To get involved and support our project, please find us below or scan the QR code to find us on Facebook.

SCAN ME

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project number – 2021-2-CY02-KA220-YOU-000049194

 

hrCroatian
Scroll to Top